Senast uppdaterad: 2023-10-18

Denna integritetspolicy beskriver hur Gozzi Ecom AB skyddar dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och följer gällande dataskyddslagar.

1. Insamlade uppgifter

Vi samlar in följande typer av personuppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kommunikation och korrespondens

2. Syften med insamling av personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att fullgöra avtal och åtaganden gentemot dig
 • För att upprätthålla kundrelationer
 • För att uppfylla lagliga krav, inklusive redovisning och skatt
 • För att skicka viktig information och meddelanden

3. Laglig grund för databehandling

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på följande rättsliga grunder:

 • Fullgörande av avtal
 • Rättslig skyldighet
 • Berättigat intresse
 • Samtycke (när det krävs)

4. Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge som det krävs för de ändamål de samlades in för eller enligt lagliga krav.

5. Delning av personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter när det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig, i enlighet med lagar och regler.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att begära åtkomst till och rättelse av dina personuppgifter. Du kan även begära att dina uppgifter raderas om de inte längre behövs för de ändamål de samlades in. Om vi behandlar dina uppgifter baserat på samtycke har du rätt att återkalla det när som helst.

7. Kontakta oss

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på:

Gozzi Ecom AB Kungsängsgatan 17 75322 Uppsala E-post: kundservice@luder.se

8. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy när det behövs. Var noga med att regelbundet granska vår policy för eventuella ändringar.

Tack för att du har valt att göra affärer med Gozzi Ecom AB och för ditt förtroende för oss. Vi är dedikerade till att skydda din integritet och hantera dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt.